Služby

Laboratoř provádí cytologická vyšetření pro gynekology. Je akreditována Ministerstvem zdravotnictví k provádění screeningové cytologie v rámci programu screeningu prevence karcinomu děložního čípku.

Svoz vzorků je přizpůsoben času a požadavkům lékařů.

Laboratoř provádí vyšetření do tří až pěti pracovních dní.

Výsledky statimových vyšetření jsou sdělovány telefonem ihned po odečtení.

Všechny výsledky jsou zasílány speciálním zakódovaným programem, který nález přiřadí do karty pacientky v počítači gynekologa.

Laboratoř provádí konzultace jiným pracovištím v republice.

Gynekologům dodáváme podložní skla, brushe, fixativa, průvodky a příp. další dle dohody.